top of page
Niños con capas

Tallers / Sessions d'educació emocional
Habilitats socials
Resolució de conflictes

L’educació emocional és la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i les emocions pròpies i dels altres.  L’educació de les emocions pretén donar resposta a les necessitats socials que no formen part de l’àmbit acadèmic però si de la vida.

Objectius:

 • Adquirir un millor coneixement de les nostres emocions.

 • Identificar les emocions dels altres.

 • Desenvolupar habilitats per controlar les emocions.

 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.

 • Desenvolupar habilitats per generar emocions positives.

 • Desenvolupar l'habilitat d'automotivar.

 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.

 • Augment de les habilitats socials.

 • Adquirir estratègies per la resolució de conflictes.

 • Millora de la comunicació assertiva.

   

Ancla 1

Psicomotricitat

Ajuda el teu fill a somriure

L'adquisició de l'aprenentatge és una de les característiques de l'etapa infantil i juvenil. Aquest aprenentatge està conformat per la interacció amb l'entorn com a font d'estímul, i el cervell, els quals en determinen la seva progressió.

L'aptitud de l'alumne per l'aprenentatge i el rendiment acadèmic és determinant en el seu progrés escolar. És per això que des de LA BAMBALINA apostem per oferir un servei donat per professionals qualificats que no només vetlli pels bons resultats acadèmics sinó que englobi aspectes clau com la motivació i l'autoestima.

Ajudem al teu fill a alliberar tensions a través del joc. Oferim al nen un ambient lúdic protegit i afectuós.
- Treball de coordinació ment – cos
- Autocontrol
- Disciplina positiva
- Autosuperació i confiança.
- Coordinació i treball en equip.
- Treball de frustració
- Motivació i autoestima
- Companyerisme

gemelos felices
Niños leyendo la Santa Biblia

Treballs de lector-escriptura (nens i adolescents)

Afavorir des de l'inici el desenvolupament de competències comunicatives que permeti als nens expressar-se de manera oral i escrita. Desenvolupar i aplicar diferents estratègies en funció de les habilitats/dificultats del nen.

 

"Darrere d'aquesta mà que escriu, d'aquests ulls que miren, i d'aquesta oïda que escolta hi ha un nen que pensa" E. Ferreiro i A. Teberosky.

Tècniques d'estudis/ organització

Aprendre a estudiar amb eficàcia segons cada assignatura. Treure el màxim rendiment de cada capacitat. Assolir la capacitat d'autogestionar-se el temps, conèixer les diferents maneres de sintetitzar els temes (resums, esquemes...).

Niños pequeños en la guardería
bottom of page